Член на Европейския парламент

Последни новини

Многократно сме призовавали за приемането на европейско законодателство по административните процедуриюли 11 2018

Многократно сме призовавали за приемането на европейско законодателство по административните процедури

„Многократно сме призовавали за приемането на европейско законодателство по административните процедури“, заяви българският евродепутат Емил Радев по време на изслушване в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, относно...

Преди да се пренесем в бъдещето на безпилотните коли най-напред трябва да решим гражданскоправните аспекти на отговорността свързана с тяхното използванеюли 10 2018

Преди да се пренесем в бъдещето на безпилотните коли най-напред трябва да решим гражданскоправните аспекти на отговорността свързана с тяхното използване

Българският евродепутат Емил Радев бе избран за докладчик по становище на правната комисия относно колите без водач (свързани и автономни автомобили). В изключителната компетентност на правната комисия на Европарламента попадат въпросите за...

Разпоредбите за опрощаване на задължения да се прилагат и към физическите лица-потребителиюли 3 2018

Разпоредбите за опрощаване на задължения да се прилагат и към физическите лица-потребители

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува Директивата относно рамките за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и...

Нови правила за контрол върху паричните средства от и за ЕСюни 29 2018

Нови правила за контрол върху паричните средства от и за ЕС

В сряда Комитетът на постоянните представители на Съвета на Европейския съюз одобри споразумението, постигнато с Европейския парламент, относно регламента за контрол върху паричните средства, вкарвани и изнасяни от Европейския съюз. Докладчикът в...