Член на Европейския парламент

Последни новини

Развитието на социалните предприятия е ключът към повече заетост в Европамарт 23 2017

Развитието на социалните предприятия е ключът към повече заетост в Европа

„Социалните предприятия представляват един изцяло нов бизнес модел, допринасящ съществено за създаването на повече заетост в Европа, като през последните години те набират все повече популярност, въпреки пречките пред тяхното съществуване....

Да се спре жестокото отношение при превоза на селскостопански животни от ЕС към Турция и трети държавимарт 16 2017

Да се спре жестокото отношение при превоза на селскостопански животни от ЕС към Турция и трети държави

Българският евродепутат Емил Радев подкрепи препоръките за второ четене относно приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета засягащ здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Те са част от по-широко...

Ново европейско законодателство за огнестрелните оръжия не отговаря на голямата заплаха за сигурността на ЕСмарт 15 2017

Ново европейско законодателство за огнестрелните оръжия не отговаря на голямата заплаха за сигурността на ЕС

По време на днешното гласуване на Европейския парламент в Страсбург бе приета обновена директива за огнестрелните оръжия, която според нейните защитници ще затегне контрола върху деактивираните оръжия, тези с халосни патрони и ще доведе до...

Интересът на българските граждани, живеещи и работещи във Великобритания, трябва да бъде защитенмарт 2 2017

Интересът на българските граждани, живеещи и работещи във Великобритания, трябва да бъде защитен

„Това, че половин България и Румъния ще се преселят във Великобритания, е абсолютно безсъдържателно твърдение, една абсолютно лъжлива новина, чрез която се цели всяване на страх у британското общество“, това заяви българският...