Член на Европейския парламент

Емил Радев ще вземе участие в муждупарламентарна конференция в Будва, Черна Гора

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев ще вземе участие в междупарламентарната конференция "Към независими и модерни съдебни системи в държавите кандидатки за членство", която ще се проведе на 18 и 19 юни в гр. Будва, Черна Гора.

Конференцията се организира от Парламента на Черна гора със съдействието на Комисията по правни въпроси, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по външни работи на Европейския парламент. Участие в конференцията ще вземат представители на националните парламенти на държавите от Западните Балкани и Турция, членове на Европейския парламент и др.

Като член на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент Емил Радев ще представи темата за "Модернизацията на съдебните системи, включително и електронното правосъдие".