Член на Европейския парламент

Емил Радев пита комисар Юрова за насилственото осиновяване на деца в ЕС

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев призова комисаря по правосъдие, потребители и равнопоставеност на половете Вера Юрова да предприеме мерки за справяне с практиките за насилствено осиновяване на деца в някои държави-членки. Това стана по време на дискусия, която се проведе в правната комисия на Европейския парламент и в която участие взеха председател на правната комисия Павел Свобода, медиатора на Европейския парламент по международно отвличане на деца от родители Мейрийд Макгинес и други евродепутати, членове на комисията по правни въпроси.

"Бих искал да привлека Вашето внимание към порочните практики, които съдилищата в някои държави-членки прилагат и които са свързани с даване за осиновяването на деца, без съгласието на родителите им и без да се приоритизира осиновяването в семейството на детето. Практика, която засяга най-вече деца от смесени международни двойки", заяви Емил Радев. Той подчерта неравнопоставеното положение на чуждите граждани спрямо административните и съдебни органи и спрямо местните лица, участващи в съдебна процедура в държава членка. "Както знаете единият родител, който живее в чужда държава почти винаги е в неблагоприятна позиция, не познава правилата, процедурите, понякога дори и езика", изтъкна Емил Радев.

Медиаторът на Европейския парламент Мейрийд Макгинес заяви, че съществува проблем с насилственото осиновяване на децата, за който трябва да си дадем сметка. В тези случаи трябва да изхождаме от висшия интерес на детето, който като законодател Европейският парламент трябва да защити. Емил Радев призова комисар Юрова да се предприемат мерки, за да се подобри механизма на прилагане на регламента Брюксел 2, относно родителската отговорност, за да може тези порочни практики да бъдат избегнати.

По време на дискусията комисар Юрова заяви, че се предвижда предложението с промените по регламента Брюксел 2 да бъде направено през пролетта на 2016 г.