Член на Европейския парламент

Фронтекс ще връща нелегални имигранти

По време на заседанието на Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев обсъди с Директора на Агенцията за сигурност на европейските граници Фронтекс г-н Легери мерките за връщане на нелегални имигранти. Планът за действие относно връщането на неуспешни кандидати за международна закрила, приет миналата седмица от Европейската комисия, предвижда Фронтекс да организира операции по връщане на мигранти в родните им страни като бъде създаден специализиран отдел в агенцията и оперативни екипи.

Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) настоя за бързото започване на такива операции от страна на Фронтекс и поиска да знае какви са предизвикателствата, пред които ще се изправи агенцията в осъществяването на тези дейности.

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ припомни още, че България е една от страните, изпитващи силен миграционен натиск. Поради това той призова Фронтекс да подпомага българските власти по отношение на връщането на неуспешни кандидати за убежище в техните родни страни или към транзитните страни, през които са преминали на път за България. Според Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) най-приоритетно е сътрудничеството с Турция и Алжир за прилагането на подписаните с тях споразумения за реадмисия.

В отговор директорът на Фронтекс г-н Легери обясни, че в момента агенцията подпомага държавите-членки в организирането на полети, с които са връщани неуспешни кандидати за международна закрила от ЕС в родните им места, както и във всички логистични аспекти на връщанията. Според него, след разширяване правомощията на агенцията, тя ще има правото да получава документи за пътуване на връщаните имигранти от държавите им на произход, което ще улесни процеса на връщане. Агенцията вече има такъв опит по проекта Атика в Гърция, където подпомага гръцките власти в сътрудничеството им с трети страни по отношение на издаване на документи за самоличност на нелегални имигранти.