Член на Европейския парламент

Развитието на предприемачеството може да помогне на Европа да излезе от кризата

Българският евродепутат Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) призова Европейската комисия да създаде Европейска година на предприемачеството. Инициативата е под формата на писмена декларация, с която се настоява за определяне на тематична Европейска година на предприемачеството и е подкрепена от заместник-председателя на Европейския парламент и бивш еврокомисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни. Сред подписалите декларацията са още и българските евродепутати от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел и Ева Паунова. Според Емил Радев подобна стъпка би била от ключово значение за насърчаването на мерките, заложени в плана за действие "Предприемачество 2020" сред групи, чийто предприемачески потенциал все още не е напълно разгърнат, като млади хора, безработни, хора с увреждания и възрастни хора.

Едно от основните предизвикателства пред Европейския съюз, в следствие на икономическата и финансова криза, остава високото ниво на безработица, особено сред уязвимите групи хора. Според Емил Радев кризата засегна не само заетостта, но и увереността, мотивацията и избора, предимно на младите, да останат в Европа и ги накара да потърсят своята реализация извън стария континент. "Вярвам, че едно от най-устойчивите средства за повишаване на заетостта в Европа е именно развитието и насърчаването на предприемаческия дух и умения и то не само сред младите. В краткосрочен план това би създало нови работни места, а в дългосрочен - структурни промени в пазара на труда, както и по-голяма гъвкавост и добавена стойност за икономиката на Съюза", коментира Радев идеята на инициативата.

Според редица статистики в Европа има много хора с добри идеи, които обаче никога не предприемат първата стъпка за създаването на собствен бизнес заради страх от провал, неувереност или административни и/или финансови пречки. Ако Европейската комисия обяви Европейска година на предприемачеството това ще допринесе за популяризиране на предприемачеството като кариерен избор за европейските граждани, ще подпомогне създаването на нови предприятия и работни места, ще стимулира иновациите в бизнеса, образованието и социалните услуги. Едно такова действие би изпратило много силен политически сигнал към гражданите за това, че и европейските институции, и правителствата на държавите-членки поемат ангажимент темата за предприемачеството да бъде взета предвид при разработването на бъдещи политики, като дори е възможно ЕК да предложи ново законодателство или да осигури допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти през Европейската година на предприемачеството.

„Вярвам, че Европейската година на предприемачеството ще допринесе за допълнително развитие на бизнес средата и повишаване на инвестициите в България, особено предвид предстоящото през втората половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на ЕС“, отбеляза още евродепутатът.