Член на Европейския парламент

Популацията на делфините в европейските делфинариуми се увеличава

Популацията на делфините в европейските делфинариуми се увеличава. Това стана ясно по време на среща между българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и представители на Европейската асоциация за водни бозайници.

Европейската асоциация на водните бозайници представлява над 20 зоологически институции, които показват морски бозайници. В тях най-стриктно се прилагат изискванията на директивата за държането на диви животни в зоологически градини, както и съответното национално законодателство. От асоциацията споделиха, че 70 % от животните в техните делфинариуми са родени под човешка грижа и броят на дивите животни в тях вече е минимален.

На срещата бяха обсъдени и политиките, които се прилагат при отглеждането на водните бозайници. В тези водни паркове се инвестира в научни изследвания, обучават се специалисти в съответни консервационни умения, както и се обменя информация относно съхранението на видовете, които се отглеждат във водните зоопаркове.  Тези изследвания допринасят и за опазването на водните бозайници в естествената им среда.

"Радвам се, че такива паркове съществуват, защото те допринасят за общественото образование и съзнание по отношение на съхраняването на биологичното разнообразие. Така нашите деца получават информация за показваните видове, както и за естествените им местообитания", коментира българският евродепутат Емил Радев, член на интергрупата за защита на животните в Европейския парламент.

От асоциацията на водните бозайници подчертаха, че техните членове имат развита програма от превантивни и лечебни ветеринарни грижи. По този начин, почти няма разлика между продължителността на живота на водните бозайници в диви условия и тази в аквапарковете. От асоциацията обърнаха внимание и на факта, че Варненският делфинариум не е техен член. Една от причините е, че за него не се прилагат разпоредбите на европейската директива относно държането на диви животни в зоологически градини, а друго национално законодателство.

"В моя роден града Варна се намира една от най-известните туристически дестинации в България - Варненския делфинариум. Хиляди туристи го посещават всяка година и се надявам в най-скоро време и към неговите дейности да се прилагат правилата на европейската зоодиректива", добави в заключение Емил Радев.