Член на Европейския парламент

Единствено съдът може да определи виновността на дадено лице в зависимост от предоставените доказателства

По време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург беше обсъдено предложението за Директива относно презумпцията за невиновност. Българският представител от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев определи като основно постижение на Директивата забраната публичните власти да се произнасят предварително относно виновността на дадено лице, без това да пречи на работата на прокуратурата. "Единствено съдът е този, който може да определи виновността в зависимост от предоставените му доказателства.", категоричен бе той.

Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) приветства и факта, че презумпцията за невинност ще се прилага на всички етапи от момента, в който дадено лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление до окончателното решаване на въпроса дали лицето е извършило съответното престъпление и окончателното потвърждение на това решение. Според него, по този начин ще се гарантира максимално справедливо производство за обвинените и те ще имат възможност за адекватна защита, каквато е и целта на настоящото предложение.

Не на последно място, Директивата предвижда заподозрените да не бъдат представяни по начин, който да ги прави да изглеждат виновни. Според Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) начинът на представяне може много да повлияе на обществените настроения, което директивата цели да избегне. "В същото време не трябва да се възпрепятства налагането на мерки за задържане и ограничаване на движението на заподозрените от гледна точка на сигурността или при заплаха да избягат.", категоричен бе българският евродепутат.

В заключение Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) заяви, че минималните правила на европейско ниво по отношение на презумпцията за невиновност и правата, свързани с този принцип, ще допринесат за гарантиране правото на справедлив съдебен процес, укрепване на взаимното доверие и ефективното прилагане на принципа за взаимно признаване.

Предложението за директива бе прието с 577 гласа "за".