Член на Европейския парламент

Емил Радев с инициатива за хармонизиране на гражданското производство в Европейския съюз

Българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ представи днес пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент своя работен документ по доклада за Общи минимални стандарти в гражданското производство. Целта на документа е да даде обща представа за обхвата на законодателните правомощия на Европейския съюз в областта на гражданското процесуално право.

В работния документ Емил Радев представя анализ на подходящото правно основание, на което би могъл да се опре бъдещия законодателен доклад по собствена инициатива за определяне на общи минимални стандарти за гражданското процесуално право.

"Надявам се бъдещият доклад да доведе до повече съгласуваност на гражданския процес в Европейския съюз. Това ще улесни европейските граждани чрез повишаване на доверието за по-лесно признаване и изпълнение на съдебни решения от една в друга държава членка, както и ще гарантира равни процесуални права и справедлив процес", заяви Емил Радев.

Българският евродепутат подчерта, че с премахването на екзекватурата се улеснява свободното движение на съдебни решения между държавите членки. В тази връзка взаимното доверие между съдебните органи на различните държави членки е от изключителна важност. От правна гледна точка обаче взаимното доверие предполага, че националните съдебни системи в Съюза възприемат една от друга процедурни правила като така се гарантира справедлив граждански процес. Така доверието служи за по-голяма правна сигурност, като предоставя достатъчна стабилност и предвидимост на гражданите и предприятията в Съюза.

Значителна част от законодателството на ЕС в областта на гражданското производство е приета на различно правно основание от това за съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Различават се две разпоредби, които биха били възможно правно основание за бъдещия доклад. На първо място е общата разпоредба на чл.114 от ДФЕС, която се счита подходяща за приемане на законодателство, приложимо както към трансгранични, така и към чисто национални случаи, при условие че приетите на равнището на Европейския съюз мерки имат за предмет установяването и функционирането на вътрешния пазар. На второ място е разпоредбата на чл. 81 от ДФЕС, който се отнася до засилване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, но с трансгранично значение.

Емил Радев представи пред своите колеги възможностите за хармонизация в областта на националните гражданскопроцесуални закони. Той подчерта, че определянето на общи минимални стандарти в гражданско производство не става с едно действие, а е дълъг процес. "Ние днес поставяме началото на този процес, като се надявам всички да работим ползотворно за създаването на един добър доклад в полза на гражданите", допълни българският евродепутат.

Очаква се Европейският парламент да проведе проучване за оценка на добавената стойност, а през май месец ще бъде организиран и уоркшоп по темата.