Член на Европейския парламент

Директивата за правата на децата в наказателни производства защитава интересите на детето

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев подкрепи директивата за общи  минимални стандарти за правата на децата, заподозрени или обвинени в наказателни производства, която беше приета от Европейския парламент в сряда. Според него, мерките, заложени в директивата, ще доведат до по-ясни и хармонизирани стандарти на наказателното производство спрямо деца.

В своята позиция относно директивата, Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) представи данни на Европейската комисия, според които 12% от всички наказателни производства в ЕС са свързани с деца. В същото време се наблюдават различни практики на производствата в държавите-членки.

Сред новопредложенията в приетата директива, българският представител в Европейския парламент определи като изключително важно постижение правото на индивидуална оценка, защото "нито едно наказателно производство не е еднакво с друго, особено когато са намесени деца." Емил Радев бе категоричен още и за важността на правото на адвокатска помощ. "Пред закона всички са равни, а децата особено трябва да имат възможност за адекватна защита и представяне пред полиция и съд.", заяви той.

Не на последно място, според българския евродепутат, приетата директива ще улесни  взаимното признаване на съдебни решения и трансграничното полицейско сътрудничество, които са важни стъпки в създаването на общоевропейско съдебно пространство и общи правила за всички държави-членки.