Член на Европейския парламент

Българският евродепутат Емил Радев с въпрос към Европейската комисия относно Европейската гранична и брегова охрана

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев отправи писмен въпрос към Европейската комисия относно това дали бъдещата Европейска гранична и брегова охрана ще окаже в случай на нужда помощ на България с цел осигуряване сигурността по българските външни граници.  Той изиска от ЕК пояснение дали новата служба ще функционира само в държавите от Шенгенското пространство или във всички държави-членки на ЕС, вкл. България.

На 15 декември 2015г. Европейската комисия представи предложение за Регламент за създаването на Европейска гранична и брегова охрана, която има за цел да гарантира сигурността по европейските външни граници.  Предложението за регламент дефинира външни граници като „сухопътните и морски граници на държавите-членки и техните летища и морски пристанища, спрямо които са приложими правилата в Дял втори от Регламент 562/2006 на ЕП и Съвета.“

Според прес-комюникетата, публикувани на сайта на ЕК, регламентът ще се прилага върху всички външни граници, вкл. върху държавите-членки на ЕС, които още не са част от Шенген, но имат задължение да се присъединят, което обхваща и България. Въпреки това от прочитането на текста на предложението се остава с впечатлението, че единствено държавите от Шенгенското пространсто ще бъдат обхванати от мандата на новата служба.

„За България като външна граница на ЕС е изключително важно да може да разчита на помощ от европейските партньори и новата служба в случай на внезапен миграционен натиск. Затова е важно ЕК да изясни този важен за нас въпрос. Аз моя страна като български евродепутат ще работя усилено да гарантирам, че България няма да остане сама при нужда и новото европейско законодателство ще вземе нашия национален интерес под внимание.“, заяви категорично Емил Радев.