Член на Европейския парламент

Емил Радев предлага ЕС да финансира обучение в областта на трансграничните осиновявания

Днес правната комисия на Европейския парламент прие предложение на българския евродепутат Емил Радев за включване в бюджета на ЕС на подготвителни действия, които да доведат до засилване на сътрудничеството и обмяна на информация в областта на осиновяванията с трансгранични последици.

Емил Радев предлага да се предприемат действия, които да се концентрират върху обучението не само на съдии, занимаващи се с дела за осиновяване, но и на юристи, служители на националните органи за осиновяване и социалните служби.

"През последните няколко години във Великобритания сме свидетели на даване на деца от смесени двойки  да бъдат осиновени от британски семейства без съгласието на биологичните им родители. Това най-често засяга деца на българи, словаци, поляци и други граждани на страни от Източна и Централна Европа, както и от Прибалтийските републики", коментира Емил Радев.

Целта на този проект е да се подобри комуникацията и сътрудничеството между националните администрации и съдилищата на различните държави членки на Европейския съюз по въпросите на осиновяването, както и по-добро познаване на законодателството за осиновявания на друга държава-членка, и свързаните с тях въпроси за юристи и съдии.

"Когато в областта на осиновяванията с трансгранични последици има добре подготвени специалисти, както съдебни, така и от социалните служби и от администрацията можем да бъдем спокойни, че са защитени интересите на децата и случаите като този с българското дете Меган, което беше насилствено осиновено във Великобритания ще бъдат сведени до минимум", допълни той.

Подготвителните действия представляват предложения, с оглед приемането на действия, като политики на ЕС, законодателство, програми и други, с финансиране за не повече от три (или повече) години, като ако действието продължи и след трите години, тогава ще трябва да се приемат законодателни разпоредби на ниво ЕС.

За да стане действителност, предложението трябва да бъде одобрено и от бюджетната комисия на Европейския парламент