Член на Европейския парламент

Свободното движение на хора в Европейския съюз трябва да се зачита

Според българския евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев в сегашната миграционна криза често се забравя, че освен за нелегални имигранти и бежанци, Европа е привлекателна и за висококвалифицирани кадри от трети страни. Той определи застаряващото население и недостига на  квалифицирана работна ръка за притеснителни от гледна точка на необходимостта от развитие на информационните технологии, дигиталния пазар и научните изследвания, които трябва да са бъдещето на европейската икономика. " Това може да стане, ако бъдат създадени условия за привличането на най-добрите кадри в света.", категоричен бе българският представител.

Емил Радев все участие в дебат в пленарна зала относно приемането на директивата за влизането и престоя на граждани на трети държави за целите на научни изследвания, образование, обучение, доброволчество, обмен и детегледачество. В дебата взе участие и комисарят по миграция и вътрешни работи Димитрис Аврамопулос, според когото с приетата директива, ЕС ще стане по-привлекателен и конкурентноспособен на международно ниво. Той представи статистика, според която 45% от международните студенти избират Европа като дестинация за следване.

Емил Радев приветства директивата, която ще улесни пътуването на студенти и научни изследователи от трети страни в рамките на Европейския съюз. Българският евродепутат заяви, че предвид трансграничният характер на много научни изследвания и съвместната работа на редица европейски научни центрове, такова улеснено придвижване е изключително важно не само за учените, но най-вече за развитието на европейската наука.

В същото време Емил Радев настоя да не бъде пренебрегвана необходимостта от създаване на работни места за милионите безработни европейски граждани, особено за младите хора, и на условия, така че те да основават процъфтяващ европейски бизнес и да намират работа, отговаряща на тяхната квалификация и способности. Според българския евродепутат задължение на европейските законотворци е да защитават интересите и правата най-вече на европейските граждани. В заключение Емил Радев настоя за зачитане правото на свободно движение в рамките на ЕС без да се прилагат дискриминационни мерки или отношение към гражданите на определени държави-членки.