Член на Европейския парламент

Международното сътрудничество е важно за преодоляване на миграционната криза

Според българския евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев миграционната криза от последните няколко години е доказала необходимостта от координирани общоевропейски действия за справяне с нея, както и тясно сътрудничество с трети държави. Затова той начерта три основни действия, които трябва да бъдат предприети на международно ниво с цел намаляване на миграционния натиск към Европа: да се прави разлика между икономически мигранти и бежанци; да се ускори връщането на нелегални мигранти; както и да бъдат създадени горещи точки в трети страни извън Европейския съюз.

Това заяви българският представител по време на пленарен дебат в Европейския парламент относно международните аспекти на миграцията. В дебата взеха участие зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс и Върховният представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини. Те представиха пред евродепутатите инвестиционен план за справяне с основните причини за миграцията. Тази нова рамка за партньорство с трети страни предвижда ползването на средства на ЕС за подпомагане на частните инвестиции в държавите източници на мигранти, основно в Африка.

Емил Радев настоя на първо място да се прави разлика между икономически мигранти и бежанци. Според него търсещите по-добър начин на живот могат да се възползват от легалните начини за влизане на европейска територия, но нито едно законодателство не позволява те да влизат в ЕС нелегално, опитвайки се да преминат нерегламентирано зелените граници. „Икономическите мигранти трябва да разсеят надеждата, че Европа ще им окаже същата подкрепа като на бежанците, бягащи от война.“, категоричен бе Емил Радев.

Освен това евродепутатът отбеляза необходимостта от засилване на връщането на нелегални мигранти и на тези, които нямат право да останат на европейска територия, в държавите им на произход и приветства подсилените пълномощия на новата Европейска гранична и брегова охрана в тази насока. Според него обаче, за да бъде ефективна работата на новата служба, ЕС трябва бързо да подпише споразумения за реадмисия с държавите на произход, съпътствани с лостове, които да гарантират, че тези партньори спазват своите задължения.

Не на последно място, Емил Радев призова да се разгледа отново възможността за създаване на горещи точки извън европейска територия, защото те ще допринесат до намаляване на миграционния натиск към Европа. „Единствено тези, които имат право на международна закрила, ще могат да достигнат до държавите-членки в следствие на одобряване на молбата им според европейското законодателство.“, настоя българският евродепутат.

В заключение Емил Радев заяви, че миграционната криза изисква нови мерки и подход от страна на ЕС и той определи засилване на международното сътрудничество като „важен компонент от пакета действия на Съюза в тази насока.“