Член на Европейския парламент

Пресконференция относно нови правила за легализация на документи в ЕС и премахване на апостила

На 10 юни 2016 г. от 10.30 ч. в Дома на Европа в София (ул. „Г. С. Раковски“ № 124) българският евродепутат Емил Радев (ЕНП) ще представи новия регламент за опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС, по който е докладчик в сянка. Новите правила ще доведат до отпадане на административни формалности като легализацията и апостила. Пресконференцията е отворена за медии и граждани с предварителна регистрация на EPsofia@ep.europa.eu и ще се предава пряко на сайта на Информационното бюро на ЕП в България www.europarl.bg.

На 9 юни (четвъртък) Европейският парламент ще гласува нови правила на ЕС, целящи да улеснят свободното движение на гражданите чрез опростени процедури за удостоверяване на автентичността на някои документи като свидетелства за раждане и брак в други държави членки на ЕС. За да се избегне нуждата от превод, ще се въведат многоезични формуляри на ЕС, които да се прикачат към документите.

Регламентът ще доведе до редица ползи и улеснения за гражданите и бизнеса. Най-значимото постижение е, че ще се направи по-евтино използването на официални документи в различните държави членки на ЕС. Докладът покрива всички документи, удостоверяващи гражданско състояние, както и някои други документи, от които често се нуждаят гражданите, които се местят в чужбина, за да докажат например местожителство, гражданство или липсата на криминално досие. Ако Парламентът даде зелена светлина, регламентът ще влезе в сила постепенно и ще се прилага изцяло от 2019 г.

Пресконференцията може да се проследи на живо: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2016/june_2016/radev_simplification.html;jsessionid=882C44C1CCDACFF5F25676F79552A68D