Член на Европейския парламент

Въвеждат се по-ясни правила за имуществото при развод на международни двойки

Европейският парламент гласува днес предложения за регламенти, които имат за цел да се определи кой съд е компетентен и кое право ще се прилага в областта на имуществения режим между съпрузи, както и какви ще са имуществените последици на регистрираните партньорства относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и регистрираните партньорства. Предложенията са представени пред Парламента под формата на засилено сътрудничество между 18 държави членки.

Българският евродепутат Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП, който е член на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент заяви, че регламентът ще бъде много полезен инструмент за международните двойки в рамките на Европейския съюз.: „В Европа има около 16милиона международни двойки, които са женени или живеят в регистрирано партньорство, а бракът или партньорството на поне 650 000 от тях се разпадат всяка година.  Ето защо решенията по въпросите, свързани с имуществения режим при съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства са от изключително значение за европейските граждани.“

Той обърна внимание на трудностите, пред които засегнатите от делби на общо имущество международни двойки са изправени, по-специално по отношение на приложимото право, избора на съд, признаването и изпълнението на съдебни решения. С приемането на този регламент ще се избегнат правните разлики между 18те държави членки, които участват в засиленото сътрудничество. „Така европейските граждани няма да се изправят пред правната несигурност и да понасят съпътстващите разходи, когато поделят имуществото си в случай на развод, раздяла или смърт“, заяви в своето изказване на пленарната сесия Емил Радев.

Регламентите ще установят ясни правила относно приложимото право в случай на развод или смърт, което ще доведе до по-голяма правна сигурност и ще сложи край на паралелните и евентуално противоречиви производства в различни държави членки. Те ще улеснят, също така, признаването и изпълнението на съдебни решения в трансгранични ситуации по тези въпроси.

Регламентите не засягат основните правни институти на брака и регистрираното партньорство, които все така ще се определят от националното право на държавите членки. Те също така включват поредица от защитни мерки с цел съобразяване с националните правни системи. Например, нищо не задължава участващите държави членки, чието право не признава института на регистрираното партньорство, да предвидят такова партньорство, нито да поемат компетентност за него.

Държавите членки, които участват в засиленото сътрудничество, са Белгия, България, Кипър, Чешката република, Германия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция. Като други държави членки могат да се присъединят по всяко време след приемането на акта. Във връзка с това Естония вече е обявила  намерението си да участва в сътрудничеството след приемането му.