Член на Европейския парламент

Засилват се проверките по европейските граници

Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент подкрепи засилването на граничния контрол по границите на Европейския съюз с оглед на терористичната заплаха над Европа. Текстът, приет с 48 гласа „за“, отбелязва, че систематичните проверки на всички европейски граждани и гражданите на трети страни спрямо европейски и национални бази данни за сигурност, Шенгенската информационна система и базата данни на Интерпол за откраднати или изчезнали лични документи, ще улесни залавянето на престъпници и терористи.

Европейската комисия предложи засилване на граничния контрол в отговор на засилената терористична заплаха над Европа, като главните цели са залавянето на завръщащи се чуждестранни бойци, предотвратяване влизането в ЕС на мигранти с нередовни документи, както и борбата срещу трафика на хора.

Приетият документ ще въведе по-подробни и задълбочени проверки при преминаването на всички европейски външни граници - въздушни, морски и сухопътни. В същото време обаче, ако тези проверки доведат до значително забавяне на трафика през границите, държавите-членки ще имат правото да въведат целенасочени проверки само през определени КПП-та, след като се уверят, че европейската сигурност няма да бъде застрашена.

От изключителна важност за България е гаранцията, гласувана от евродепутатите, че засилените мерки за сигурност няма да възпрепятстват свободното движение на европейски граждани между държавите-членки които са и които не са част от Шенген, като напр. по границата между България и Гърция.

Също така, според гласуваният документ, анализът на риска трябва да бъде въз основа на общоевропейски показатели на риска, разработени от ЕК, новосъздаваната Европейска гранична и брегова охрана и Съвета. По-добро управление на данните, технологични развития и подобрена свързаност между информационните системи на държавите-членки трябва да гарантират, че засилените проверки няма да увеличат значително преминаването през границите.

Не на последно място, всички граждани на трети страни ще бъдат щателно проверявани и при напускане на европейска територия, а не както е сега единствено при влизане в ЕС.

По време на гласуването беше прието и изменение, предложено от българския евродепутат Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ), което изисква анализ на приетите мерки и изменения две години след приемането на регламента. По този начин ще може да се направи актуална оценка на ситуацията на сигурността, особено по външните европейски граници, и при необходимост да се променят отново мерките.

След гласуването в комисия, престоят преговори между Европейския парламент и Съвета, в резултат на които ще бъде договорен крайният вариант на текста.