Член на Европейския парламент

Европейският парламент гласува Европейската гранична и брегова охрана

Днес по време на своето пленарно заседание в Страсбург Европейският парламент гласува за  създаването на Европейска гранична и брегова охрана. Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев подкрепи изграждането на тази нова агенция с аргументите, че тя ще допринесе за повече сигурност по европейските външни граници, каквато е България.

Емил Радев, заедно с евродепутатите Мария Гариел, Илияна Йотова и Филиз Хюсменова като членове на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, се бори новата агенция да включва в своя обхват България, Румъния и Хърватска, въпреки че трите държави не са част от Шенгенското пространство.

Емил Радев коментира, че със създаването на Агенцията отговорността за опазването на границите вече няма да е само на страните на първата линия, а ще е плод на солидарност и сътрудничество между всички държави-членки. За целта ще бъде създаден постоянен пул от 1500 гранични полицаи и експерти, които да бъдат разполагани бързо в случай на силен миграционен натиск по външните граници. Емил Радев обясни, че по този начин ще се гарантира подкрепа от европейските партньори, в случай, че България бъде подложена на внезапен силен миграционен натиск по границите.

Също така новосъздадената агенция ще има правото да придобива техническо оборудване, което  ще улесни бързата й реакция при спешни ситуации. От особена важност е улесняването на операциите по връщане на мигранти, като Агенцията ще може да организира такива сама, а не само да подпомага държавите-членки. Емил Радев коментира, че това неминуемо ще намали натиска към Европа, особено от икономически мигранти, които нямат право да получат международна закрила.

Не на последно място българският евродепутат приветства създаването на европейска брегова охрана, което е от изключителна важност за опазването на българската черноморска граница.

В заключение след гласуването Емил Радев коментира, че Европейската гранична и брегова охрана е стъпка към една по-сигурна Европа, която ще разполага възможностите да отговаря на съвременните предизвикателства. „Сигурна Европа означава сигурна България.“, категоричен бе Емил Радев.

Европейската гранична и брегова охрана ще заработи от есента на 2016г., като основната й функция ще е да подпомага държавите-членки в опазването на сигурността по европейските граници. Това ще става чрез извършване на мониторинг на ситуацията и анализ на риска, разполагането на екипи от гранични полицаи и други експерти в случай на силен натиск по външните граници и организирането на операции по връщането на нередовни мигранти в държавите им на произход. Агенцията ще разполага с постоянен пул от 1500 граничари и експерти от всички държави-членки, към които България ще допринесе 40, както и пул от техническо оборудване. Освен това Агенцията ще може да закупува сама техника. В случай че някоя държава-членка не предприема мерки за опазване сигурността на европейските граници, Съветът може да вземе решение за разполагане на екипи на новата агенция на територията на тази страна дори и без нейно съгласие. Седалището на новата агенция е във Варшава, Полша, а предвиденият за 2016г. бюджет се равнява на 238 милиона евро.