Член на Европейския парламент

Новата реформа на Брюксел 2а беше представена в правната комисия на Европейския парламент

Българският евродепутат Емил Радев участва в дискусията относно реформата на регламента за трансгранични производства по семейноправни въпроси, т.нар. Брюксел 2а.

„В центъра на реформата са интересите на децата. Голяма част от промените целят именно да бъдат по-добре защитени децата в процедурите по родителската отговорност и при развод или раздяла на своите родители, както и в случаите на отвличане на дете“, коментира Емил Радев.

В дебата с евродепутатите от Комисията по правни въпроси взеха участие и представители на Европейската комисия и експерти, работещи по темата.

Като ключов момент от новите правила Емил Радев определи подобряване на сътрудничеството между органите на различните държави членки в това число и на социалните служби. Според българският евродепутат орган на една държава членка, когато решава въпрос относно родителските права на граждани на друга държава членка трябва задължително да уведомява за това органите на съответната държава членка. По този начин всички заинтересовани страни ще бъдат информирани и ще могат да спомогнат за най-добрата защита на интересите на детето.

Освен мерки за подобряване на сътрудничеството на органите на държавите членки, други важни промени, предложени от Европейската комисия засягат съкращаването на сроковете при процедурата за връщане на отвлечено от единия родител дете, както и улесняване на процедурата за настаняване на дете в друга държава членка.  

Не беше подминат и важният за България въпрос за насилствените осиновявания в някои държави членки.

„Това е процедурата, която логически и юридически следва отнемането на родителските права, така че не може да бъде подмината с лекота. Не мога да разбера как Европейския съюз има правомощия да регулира сътрудничеството при отнемането на детето от родителите му, настаняването на това дете в приемно семейство в друга държава членка, но не може да регулира сътрудничеството между органите при производствата за осиновяване на дете, гражданин на друга държава членка. Това е от изключителна важност най-вече при осиновяване без съгласието на родителите“, заяви Емил Радев.