Член на Европейския парламент

Компенсации за рибарите и туризма при аварии в крайбрежни води

 „Считам, че трябва да продължим да създаваме обща регулаторна рамка за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, която допълнително да повишава и хармонизира стандартите за безопасност и защита на околната среда за всички дейности в крайбрежни води“, това заяви българският евродепутат Емил Радев, наблюдаващ докладчик от ЕНП, по време на дискусия в правната комисия на Европейския парламент относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

Свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води се извършват все по-далече от брега и в много случаи в много по-дълбоки води в сравнение с преди. Понастоящем се извършват или се планира да бъдат извършвани дейности (проучване и експлоатация) в териториалните води на 18 държави членки. Някои дейности се извършват при тежки природни условия и на места, които зависят от туризма за голяма част от приходите си, като например Средиземно море, Егейско море, а вече и Черно море.

„За сектори, в които има множество малки и средни предприятия, чието съществуване зависи от чистотата на водата на крайбрежните зони, е важно да получат обезщетение за чисто икономическите загуби, които биха понесли в случай на аварии в крайбрежни води. Считам, че сектори като туризма и риболова могат да бъдат катастрофално засегнати от такива инциденти и това трябва да се вземе предвид“, заяви пред евродепутатите Емил Радев.

Депутатите обсъдиха възможностите за въвеждането на наказателна отговорност на равнището на Европейския съюз, което би могло да добави възпиращ елемент отвъд гражданските санкции, с което биха могли да се подобрят защитата на околната среда и спазването на мерките за безопасност.

„Като евродепутат от България и имайки предвид очакваното увеличаване на добива на газ и нефт в Черно море, считам, че превенцията в случаите на дейностите, свързани с нефт и газ в крайбрежни води е от изключително значение.“ заяви Емил Радев.

Той подчерта, че трябва внимателно да се проучат различните възможности, за да се въведат и приложат най-добрите превантивни мерки. На първо време е важно директивата да започне да се прилага в целия Европейски съюз, в момента все още е рано да се направи оценка на правилното транспониране на директивата за безопасност на крайбрежните води и приемането в тази връзка на европейски наказателноправни мерки за действия, които нарушават  директивата.