Член на Европейския парламент

Механизмът за демокрация и върховенство на закона трябва да бъде обективен и безпристрастен

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев настоява обсъжданият в момента в Европейския парламент Механизъм за демокрация и върховенство на закона да осъществява редовен, обективен и безпристрастен мониторинг в целия Европейски съюз. Този механизъм не трябва да се използва с политически цели или да сочи с пръст нарочени държави, а да зачита принципа на субсидиарността и независимостта на държавите-членки, настоя българския представител.

Това заяви Емил Радев по време на обсъждане в рамките на комисията по правосъдие и вътрешни работи относно предложението за създаване на общоевропейки Механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права.

Евродепутатът от ЕНП-ГЕРБ заяви, че за да се присъедини една държава към Европейския съюз, тя трябва да отговаря стриктно на т. нар. Копенхагенски критерии, чието постигане се следи стриктно от Европейската комисия чрез мониторинг и годишни доклади. Този тип контрол обаче бива прекратяван след присъединяването, което води до опасения за високи нива на корупция и проблеми с върховенството на закона в целия Европейски съюз и във всички държави-членки, обясни българският представител.

Затова Емил Радев подкрепя идеята за общоевропейски Механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права, чрез който да се осъществява редовен мониторинг върху всички държави-членки. Това трябва да бъде извършвано от независими експерти по конституционно право и цялата информация, която им е предоставяна, да е публично-достъпна с цел прозрачност и премахване на всякакви опасения за влияние върху заключенията, обясни Емил Радев.  „Всички други механизми, като например механизмът за сътрудничество и проверка за България и Румъния, трябва да отпаднат.  Единствено по този начин ще бъде доказано, че всички държави в ЕС са третирани еднакво.“, настоя българският представител.

В заключение Емил Радев заяви, че защитавайки ценностите на ЕС, ще бъде върнато част от загубеното доверие към европейския проект.