Член на Европейския парламент

Има нужда от хармонизиране на давностните срокове при ПТП

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент проведе обществено изслушване относно възможностите за бъдеща хармонизация на давностните срокове при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз.

Председателят на Правната комисия, Павел Свобода, експерти, учени и заинтересовани страни обсъдиха въпроса за сближаването на законодателствата в Европа чрез създаване на общи стандарти по отношение на давностните срокове за искове при трансграничните пътно-транспортни произшествия.

Емил Радев, ЕНП-ГЕРБ, взе участие в дебата като обърна внимание на факта, че в Европа са налице ясни и значителни отклонения по отношение на давностните срокове.

„Виждаме, че степента на тези различия може да доведе до нежелани последици за жертвите на катастрофи в трансгранични съдебни спорове и да постави допълнителни препятствия за пострадалите, когато те търсят своите права в държави членки, различни от тяхната собствена", заяви българският евродепутат.

По време на изслушването беше представено скорошно европейско проучване относно добавената стойност на едно такова законодателство, вариантите за политика и обхвата на компетенциите на Европейския Съюз, извършено от Службата за проучвания на Европейския парламент. Асоциациите на застрахователите, представители на жертвите от пътно транспортни произшествия, както и експерти от Европейската комисия представиха своите виждания по въпроса.

Участниците в изслушването изтъкнаха, че поради големите различия в законодателството на държавите членки относно обезщетяването на вреди, въпросът за това кой закон се прилага за иск, свързан с трансгранично пътнотранспортно произшествие, може да повлияе значително върху изхода на дадения случай. Различните национални разпоредби създават объркване у пострадалите, които може да пропуснат понякога кратките срокове и изобщо да не получат обезщетение. Има ясна нужда от повишаване на информираността не само на пострадалите, но и на всички граждани относно сроковете за предявяване на иск за обезщетение за вреди от пътнотранспортни срещи във всяка държава членка. Нужно е да се гарантира ефективен достъп до правосъдие, повече правна сигурност и окончателност на споровете.  

До сега законодателството на Европейския съюз не е хармонизирало правилата за давностните срокове, нито в общите, нито в частност, по отношение на пътно-транспортните произшествия.