Член на Европейския парламент

Повече закрила за децата – жертви на отвличане от родителите

Днес с голямо мнозинство Европейският парламент прие три доклада, които се отнасят до присъединяването съответно на Перу, Южна Корея и Казахстан към Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Двама български евродепутати имат принос за приемането на докладите, а именно Ангел Джамбазки ЕКР/ВМРО, като докладчик, и Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, като  докладчик в сянка от страна на Европейската народна партия.

„Хагската конвенция е жизненоважен инструмент, с който се въвежда система за сътрудничество между договарящите държави, целяща уреждането на случаи на международно отвличане на деца. По този начин ще предпазим децата, които имат връзки с тези държави от отвличане“, коментира българският евродепутат Емил Радев, който е

С приемането от Европейския парламент на докладите на ще стане възможно влизането в сила на конвенцията между Перу, Южна Корея и Казахстан, от една страна и целия Европейски съюз, от друга страна.

Всички държави членки на Европейския съюз са ратифицирали Хагската конвенция. Целта й е на международно равнище да се намери разрешение за ситуации на отвличане на деца, като се установи, че компетентният съд и приложимото право са тези на държавата по местоживеене на детето. С конвенцията се въвежда също система, която осигурява незабавното връщане на отвлечените деца.

„Свидетели сме на много случаи на отвличане на деца от единия родител в друга държава, като това става най-често става при раздялата на родителите. Най-разпространения  проблем е, че съдилищата и в двете заинтересовани държави се обявяват за компетентни, като всеки съд присъжда упражняването на родителските права по отношение на детето на родителя, който е гражданин на държавата на съда.  С прилагането на Конвенцията такива проблеми ще бъдат решени“, добави в заключение Емил Радев.