Член на Европейския парламент

Европейска подкрепа за България в Шенген

По време на заседанието на комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент,  в която членуват българските евродепутати от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел и Емил Радев, бе проведено изслушване за предизвикателствата и бъдещето на Шенгенското пространство в присъствието на комисар Димитрис Аврамопулос, министъра на вътрешните работи на Словакия г-н Робърт Калинак и директора на Европейската служба за гранична и брегова охрана г-н Фабрис Легери.

Комисар Аврамопулос определи Шенген като символът на това човек да е европеец, на сигурността и на опазването на външните граници. Той сподели, че откриването на новата Гранична и брегова охрана в България е било исторически момент, но отрече, че Европа трябва да се превърне в крепост в името на опазването на Шенгенското пространство. В същото време той определи споразумението с Турция като ефективно и настоя за връщането на тези мигранти, които нямат право на международна закрила в Европа.

Комисар Аврамопулос засегна и важната за България тема за присъединяването към Шенген. Той заяви, че и България, и Румъния трябва да станат част от Шенген, но това зависи от единодушието на държавите-членки в Съвета. Той препотвърди подкрепата на Европейската комисия за двете страни, защото според него те са готови са влязат в Шенген.

В рамките на своето изказване министър Калинак също заяви подкрепата на своята страна за присъединяването на България и Румъния в пространството на свободно движение, като заяви, че темата е била първото предложение за разглеждане на председателството в рамките на Съвета по вътрешни работи и правосъдие. Той изрази надежда, че в скоро време ще бъде намерено решение на въпроса.

Директорът на новата Европейска гранична и брегова охрана г-н Фабрис Легери разясни мониторинга, който ще извършва новата служба върху държавите-членки. По-конкретно той заяви, че ако ЕК оценява прилагането на шенгенското законодателство в дадена държава-член (вкл. полицейско сътрудничество), то новата служба ще се фокусира единствено върху извършване на оценка на риска по външните европейски граници (риск от тероризъм, миграционна вълна, организирана престъпност и др), както и оценка на готовността на всички държави-членки да предотвратят появата на систематичен проблем по границите от гледна точка на наличието на специализирани служители, техника и знания. Основната цел на този нов тип мониторинг ще бъде превенцията на проблеми по границите и гарантиране, че всички държави-членки ще могат бързо и ефективно да окажат подкрепа на охраняващите външните граници, вкл. на България, Румъния и Хърватска.

Представители на Европейската комисия заявиха, че в момента се обсъжда на техническо ниво възможността за свързаност на всички информационни системи в сферата на сигурността и вътрешните работи, нещо, за което настоява Европейският парламент след терористичните атаки в Париж. Това ще позволи с една проверка на документ за самоличност да се види дали даден човек представлява заплаха за европейската сигурност.

Заместник-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел приветства подкрепата от Комисията и словашкото председателство за взимане на положително решение относно членството на България в Шенген. “Шенген е не само пространство на свободно движение, но и пространство на сигурност. За да бъде гарантирана сигурността е нужна ефективна защита на външните граници. Ето защо сигурността на българската граница означава сигурност за цяла Европа. България подава информация към ШИС, но не разполага с пълен достъп до данните в системата, тъй като не е член, макар и изпълнила всички технически критерии. Нужна е политическа воля на европейско ниво за преодоляване на този пропуск в обмена на информация“, коментира Мария Габриел.

Българският евродепутат Емил Радев изрази своето удовлетворение от препотвърдената подкрепа от ЕК и словашкото председателство за присъединяването на България в Шенген. „Сегашната криза доказва, че България в Шенген ще доведе до повече сигурност в Европа. Откриването на новата гранична и брегова охрана в България беше доказателство за усилията, полагани от българското правителство и гранични служители в опазване на външната граница с Турция, но за да бъдем наистина ефективни в това ни задължение, ни е нужен пълен достъп до шенгенската информационна система, а това означава членство в Шенген.“, категоричен бе той.