Член на Европейския парламент

Ежегоден мониторинг за демокрацията и върховенството на закона в ЕС

 Във вторник членовете на Европейския парламент обсъждаха и приеха Европейската комисия да излезе със законодателно предложение за общоевропейски механизъм за мониторинг на демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права в Европейския съюз до есента на 2017г. Според евродепутатите, този механизъм трябва да включва обективни критерии за оценка на всички държави-членки, въз основа на които независим панел от експерти и конституционни съдии ще изготвя ежегоден доклад и препоръки. В текста, приет от ЕП, изрично се споменава, че общоевропейският механизъм ще замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

По време на дебата в пленарна зала, българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев, отдавнашен привърженик на общоевропейски подход, определи механизма за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права като изключително важен инструмент, който ще гарантира опазването на демократичните ценности, върху които е изграден ЕС, във всички държави-членки. Според българския представител механизмът ще гарантира равнопоставеност на държавите и предлага общоевропейски решения. „Вярвам този механизъм ще затвърди основите на демокрацията и по този начин ще успеем да се преборим с евроскептицизма и популизма от последните години.“, изрази своята надежда той.

Новият европейски механизъм е изключително важен за България, защото той не само ще замени наложения на страната механизъм за сътрудничество и проверка, но и ще премахне неоправданите стигми върху България, породени от този вид дискриминация, категоричен бе Емил Радев в своето изказване. Според евродепутата, Механизмът за сътрудничество и проверка нееднократно е бил неправилно използван България да бъде сочена с пръст за проблеми, които съществуват във всички държави-членки, но за които някак си Брюксел си е затварял очите. „Той е и напълно погрешна спънка пред членството ни в Шенген.“, допълни българския представител.

В заключение Емил Радев изрази своята увереност, че механизмът за демокрация и върховенство на закона, със своите обективни критерии за оценка, ще даде възможност да се видят реалните проблеми в ЕС и всички държави-членки, чрез европейска подкрепа и солидарност, ще разполагат с лост за гарантиране на демокрацията в Европа.