Член на Европейския парламент

Емил Радев обсъди с представители на Yahoo в Брюксел новите разпоредби на директивата за авторските права

Емил Радев се срещна в Брюксел с представители на световния гигант Yahoo във връзка с новото предложение на Европейската комисия за промени по директивата за авторските права в ЕС.

Предложението за директива предвижда правила, за по-нататъшно хармонизиране на правилата за авторското право и свързаните с него права, за да се адаптират при използването им в цифровата и в трансгранична среда. В нея се предвиждат мерки за изключенията и ограниченията, улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения, излезли вече от търговската мрежа и онлайн достъпността на аудио-визуални произведения на платформи за „видеа по заявка“, като се цели осигуряване на по-широк достъп до съдържанието.

Основна тема на срещата с директора за европейски публични политики на Yahoo Франсоа Ксавие Дюсар, бяха включените в предложението правила свързани с издателите на публикации, използването на произведения и други обекти, чрез съхраняване на онлайн услугата, правила за даване на достъп до качено потребителско съдържание и др.

„Въпреки че целите и принципите на рамката на Европейския съюз в областта на авторското право стъпват на стабилна основа, възниква необходимост те да се приспособят към новите реалности на дигиталния свят“, коментира по повод новото законодателно предложение българският евродепутат Емил Радев.