Член на Европейския парламент

Икономиката не трябва да губи от геоблокирането

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъди на свое заседание  проектостановище относно преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация, които са създадени въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

„Икономиката и конкуренцията не трябва да губят от блокирането на географски принцип, а потребителите трябва да могат да пазаруват на най-добра цена“, заяви по време на дебата българският евродепутат Емил Радев.

Евродепутатите от Комисията по правни въпроси защитиха тезата, че блокирането на географски принцип е препятствие, несъвместимо със свободите на вътрешния пазар. Ако един български гражданин е на екскурзия в друга държава членка на ЕС и влезе в един магазин, той ще може да си купи всичко, което си купуват и местните клиенти и никой не го пита от къде е. Това обаче е невъзможно онлайн, защото повечето търговци отказват да доставят извън страната, пренасочват потребителите към своята местна страница или таксуват такава сума, която многократно може да надхвърли стойността на купувания продукт. По този начин определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като така ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия.

Емил Радев подчерта, че без сериозна конкуренция търговците в някои държави се възползват от възможността да определят по-високи надценки. Според него, прехвърлянето на потребителите към посредници също води до оскъпяване на доставките в и от чужбина.

С новия текст се забранява блокирането на достъпа до уебсайтове и друг онлайн интерфейс и пренасочването на клиенти от версията за една държава към друга. Така ще се постигне повече яснота и правна сигурност за всички участници в трансграничните сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация могат да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.