Член на Европейския парламент

Европейската комисия и предстоящите Председателства на ЕС трябва да се ангажират с проблемите и на домашните животни

Българският евродепутат Емил Радев и членове на интергрупата за защита на животните в Европейския парламент изпратиха искане до Европейската комисия, с което я призовават да предприеме необходимите стъпки за гарантиране, че благосъстоянието на домашните животни, в частност кучета и котки, ще бъде включено като тематичен въпрос в рамките на новата Платформа за благосъстояние на животните.

Така наречената „Платформа“ е по своето същество работна експертна група към Европейската комисия, която следва да й съдейства и да помага за поддържането на редовен диалог по въпроси, имащи отношение към Съюза, които са свързани пряко с хуманното отношение към животните (напр. изпълнение на законодателството, обмен на научни знания, иновации и добри практики, както и различни инициативи във връзка с хуманното отношение към животните). Тя следва още да й съдейства по важни за ЕС теми, които могат да имат връзка с въпроси като търговията, антимикробната резистентност, безопасността на храните, научните изследвания или околната среда.

„Фокусът на платформата ще бъде благосъстоянието на животните, използвани за храна или във веригата за доставка на храни, но ние искаме нейният обхват да бъде разширен и до домашните любимци, като бъде поставен акцент на темите за нелегалната търговия и трафика на кучета и котки, липсата на достатъчно европейско законодателство за защита на домашните животни и не на последно място проблемите свързани с липсата на единна система за идентификация и регистрация на същите“, коментира своите мотиви Радев.

Фактът, че това са теми, които засягат не само благосъстоянието на кучетата и котките, но и здравето на европейските граждани, защитата на потребителите, свободното движение в рамките на Съюза и гладкото функциониране на единния пазар изисква ангажираността на всички заинтересовани лица - Комисия, Парламент, държави-членки и гражданското общество.

Евродепутатите се надяват Европейската комисия и лично ресорните комисари Андрюкайтис и Вела да се ангажират темите за благосъстоянието на животните да получат необходимото внимание. „За това настояхме и при днешната си среща с комисар Андрюкайтис, който представи новата Платформа. Надяваме се също и предстоящите Председателства на Съюза, сред които и Българското, също да се ангажират по-активно, така че тези теми да получат място в актуалния дневен ред на Европа“, добави Емил Радев.