Член на Европейския парламент

Европейската комисия трябва да подпомогне държавите-членки в изпълнението на националните забрани за транспорт на диви циркови животни

Българският евродепутат Емил Радев е сред съвносителите на въпрос до Европейската комисия с искане за устен отговор относно европейска забрана за движение на диви циркови животни. Проблемът не е нов, но отново изникна на дневен ред след приетия миналата година Закон за здравето на животните.

„Последните проучвания показват, че ветеринарномедицинският контрол, наред с контрола върху търговията и притежанието на диви животни се упражнява трудно, тъй като цирковете не само, че непрестанно се движат, но те също така променят своите имена и номерата, които изпълняват. В допълнение, регулярното използване на диви животни в цирковете води до инциденти, включващи хората, които се грижат за животните, служителите в цирковете, както и самата публика“, изрази притесненията си Радев. Според него Комисията следва да използва новите правомощия, които Законът за здравето на животните й дава, за да въведе забрана за движението на тези животни в рамките на Съюза, което от своя страна ще намали риска за общественото здраве, а също така и нелегалната търговия с диви животни.

През последните няколко години се наблюдава завишено притеснение относно етиката и безопасността при използването на диви животни в цирковете, което от своя страна доведе до промени и в законодателството в тази сфера в редица държави-членки, включително и България. „Общо 18 от 28 държави вече са приели пълна или частична забрана по отношение на използването на диви животни в цирковете. С искането си за устен отговор с колегите от интергрупата за животните в Европейския парламент искаме да призовем Комисията да подпомогне държавите-членки в изпълнението на националните им забрани там, където те вече са приети и да прикани останалите държави също да въведат съответни мерки в своите законодателства“, пояснява позицията си българският евродепутат.