Член на Европейския парламент

Интересът на българските граждани, живеещи и работещи във Великобритания, трябва да бъде защитен

„Това, че половин България и Румъния ще се преселят във Великобритания, е абсолютно безсъдържателно твърдение, една абсолютно лъжлива новина, чрез която се цели всяване на страх у британското общество“, това заяви българският евродепутат Емил Радев по време на снощното пленарно заседание на Европейския парламент, посветено на нарушенията на правото на свободно движение на гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство.

Дебатът бе във връзка с предстоящото отделяне на Великобритания от Съюза и пораждащата се от това правна несигурност относно статута на милиони европейски граждани живеещи на Острова. Той е следствие на отправения в началото на миналия месец въпрос с искане за устен отговор към Комисията. С него Европейският парламент настоява за коментар относно нарастването на броя на случаите, в които британското МВР използва ограничително тълкуване на изискванията за достатъчни средства и притежанието на здравна застраховка, за да бъдат ограничени правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

Според  Емил Радев свободното движение на хора в рамките на Съюза е едно от най-големите преимущества от членството в обединена Европа, на което пряко се радват ежедневно милиони граждани на държавите-членки, а премахването или дори само ограничаването му би повлияло негативно върху техния живот. В своето изказване в пленарна зала той призова Европейската комисия да защити всички европейски граждани и да гарантира спазването на предоставените им от договорите права за свободно движение и установяване навсякъде в Съюза, в това число и Великобритания.

По думите на евродепутата, ако страната нарушава съществуващото законодателство, то срещу нея може и трябва да бъде стартирана наказателна процедура. Тъй като тя все още е държава-член и ще продължи да бъде такава до момента на окончателното й излизане от Съюза, задача на Комисията ще е да гарантира, че важащите за всички държави-членки правила се прилагат правилно и на Острова. „Необходима ни е още по-голяма яснота за съществуващи случаи на нарушения, както и какви действия ще бъдат предприети за тяхното преустановяване и за защита правата на гражданите“, завърши своето изказване евродепутатът.