Член на Европейския парламент

Настояваме за повече прозрачност за европейските потребители

Тази седмица в Страсбург бе обсъдено как да се подобри системата за предупреждение за наличието на опасни стоки и продукти на европейския пазар. Повод за дебата бяха десетките случаи на заразени с фипронил яйца, достигнали пазарите на почти всички европейски държави и редица други държави в целия свят.

„Скандалът това лятото със заразените с фипронил яйца е безпардонен. Целият сектор е в шок, пазарът все още не може да се стабилизира, а загубите за фермери, производители и крайни потребители вероятно ще възлизат на стотици милиони евро“, отбеляза българският депутат Емил Радев.

Той поиска повече прозрачност в такива случаи със заразени продукти, санкции за допускащите тези продукти да стигнат до пазара, както и компенсации за производителите и крайните потребители. По време на дебатите той се поинтересува още дали държавите-първоизточници на проблема са информирали надлежно съответните органи и ако не са - какви ще бъдат последиците за тях.

„Очаквам гражданите да получат своевременна и надеждна информация. Новините по темата на моменти са противоречиви, което обърква и плаши потребителите, като същевременно създава допълнителна несигурност у пазара. В тази връзка призовавам компетентните органи за пълна прозрачност относно случаите на наличие на заразени продукти и адекватни действия за изтеглянето им от пазара. Разчитам на бързи и решителни действия за предотвратяване на проблема и ограничаване на щетите за европейските производители и потребители“, коментира още Радев.

На 26 септември проблемът предстои да бъде разгледан и от министрите на земеделието и храните на държавите-членки, като българският евродепутат се надява да бъдат направени нужните анализи, а също така да бъде повдигнат и въпроса за компенсации за засегнатите от страна на Европейския съюз.