Член на Европейския парламент

Европейският парламент даде достъп на България и Румъния до Визовата информационна система на ЕС

На 4 октомври Европейският парламент одобри предложението за решение на Съвета за предоставяне пасивен достъп на Румъния и България до Визовата информационна система (ВИС). Миналата седмица комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП даде своето съгласие с категоричен резултат от 33 гласа в подкрепа. Предоставянето на такъв достъп е необходимо условие, за да може тези две държави да прилагат новосъздадената Система за влизане/излизане, която ще изчислява продължителността на престоя на граждани на трети държави на територията на ЕС с цел засичане на тези, които просрочват позволения им престой.

По-конкретно, с новоприетото решение България ще може да вижда лицата, на които е издадена шенгенска виза, ще може да преценява дали дадено лице има нужда от българска виза  и ще може да проверява дали наистина преминаващите границите лица притежават шенгенска виза. В същото време обаче българските гранични служители няма да могат да въвеждат решенията за издадени български визи, защото те не са валидни на територията на шенгенските страни, т.е. няма да имат активен достъп и няма да може да променят информацията в системата. 

България ще може да използва пасивно ВИС след като премине успешно оценка на възможностите и готовността на страната да прилага системата. 

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев коментира, че решението на Съвета и Парламента е важна стъпка в посока на предоставяне на повече достъп и информация на България във връзка с бъдещото й присъединяване към Шенген. „В последно време виждаме все по-категорична подкрепа и от Европейската комисия, и в  Европейския парламент за това България да стане част от Шенген. Надявам се държавите-членки също да вземат скоро положително решение в тази насока“, коментира евродепутатът.