Член на Европейския парламент

Емил Радев е на официално посещение в Съда на Европейския съюз

Българският евродепутат Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) участва в изнесено заседание на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, което се проведе в Люксембург на 22 ноември. По време на заседанието бяха проведени срещи в Съда на Европейския съюз с неговия председател съдия Коен Ленартс и със съдии от Общия съд и Съда на ЕС. Основна тема на дискусиите бе провежданата реформа на Съда, започнала през 2015г. По-конкретно, бяха обсъдени броят на съдиите според новите правила, предприемани мерки за намаляване на продължителността на делата, както и вътрешните промени в работата и структурата на Съда.

В рамките на посещението, Емил Радев проведе срещи и с българските представители в Съда - съдия Александър Арабаджиев, съдия Александър Корнезов и Генералния адвокат Евгени Танчев.

"Натовареността на съда е голяма и е важно да се нямали срока за разглеждане на делата. Това обаче не трябва да става за сметка на качеството на решенията. Понякога е по-добре да имаме по-дълго производство, но да получим издържани юридически решение на делата", коментира Емил Радев.

Заседанието на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент продължи със семинар „Отворена, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз“, по време на който бе обсъдено предложението на ЕП за подобряване на рамката за административно право на Европейския съюз. Участие в семинара взеха Феликс Брац, министър на правосъдието на Люксембург, съдия Кристина Ковалик Банчик, съдия в Общия съд, Фреди Дрекслер, юрисконсулт на Европейския парламент, Алекс Бренинкмайер, член на Европейската сметна палата, академици и представители на Европейската комисия.