Член на Европейския парламент

Ключови изменения на Емил Радев бяха приети в правната комисия на Европейския парламент

Ключови изменения на българския евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, бяха приети днес, по време на гласуването в Правната комисия на Европейския парламент по реформата на тъй нареченият регламент Брюксел 2а. В него се разглеждат въпросите относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, както и въпросите  по международното отвличане на деца.

Предложените от Емил Радев изменения в текста, целят по-добра защита на децата в процедурите свързани с родителската отговорност и при развод или раздяла на техните родители, както и в случаите на отвличане на дете. Специфични правила при изслушванията на децата, както и възможности техните роднини, които пребивават в друга страна да могат да запазят своите връзки и право да се виждат с него,  временно настаняване на детето при членове на семейството, са друга част от предложените от него изменения, които целят да защитят висшия интерес на детето.

Основните акценти в приетите изменения на българския евродепутат засягат подобряване на сътрудничеството между органите на различните държави членки в това число и на социалните служби. Според българският евродепутат, орган на една държава членка, когато решава въпрос относно родителските права на български граждани трябва задължително да уведомява за това съответните български органи. По този начин всички заинтересовани страни ще бъдат информирани и ще могат да спомогнат за най-добрата защита на интересите на детето. Нуждата от информираност на родителите, от различни националности. в пълна степен и незабавно на разбираем за тях език също е важна част от равнопоставеността на страните в тези процедури.

Освен мерките за подобряване на сътрудничеството на органите на държавите членки, други важни промени, които са залегнали в доклада на Европейския парламент засягат съкращаването на сроковете при процедурата за връщане на отвлечено от единия родител дете, както и улесняване на процедурата за настаняване на дете в друга държава членка. 

Регламентът Брюксел 2а е важен приоритет в програмата на българското председателство в областта на правосъдието. Очаква се преговорите между Европейския парламент и Съвета по окончателния текст на регламента да се водят именно по време на нашето председателство на Съвета на ЕС.