Член на Европейския парламент

Европейският парламент призова за по-добра защита на висшите интереси на децата

С голямо мнозинство Европейският парламент прие доклад относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. С него се предлагат промени в регламента Брюксел 2а, които ще допринесат за по-добрата защита на интересите на децата, засегнати от тези производства.

Ключови изменения на българския евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, който работи активно по темата залегнаха в окончателния текст. Според него с реформата на регламента Брюксел 2а ще се засили сътрудничеството между централните органи на държавите членки, но и между социалните органи, които също имат отношение към производствата по отнемане на родителската отговорност.

„В центъра на реформата са интересите на децата. Голяма част от промените целят именно да бъдат по-добре защитени децата в процедурите по родителската отговорност и при развод или раздяла на техните родители, както и в случаите на отвличане на дете“, коментира Емил Радев.

С промените в регламента Брюксел 2а се цели да бъдат съкратени сроковете при процедурата за връщане на отвлечено от единия родител дете, както и улесняване на процедурата за настаняване на дете в друга държава членка. 

В своето изказване пред Европейския парламент Емил Радев обърна особено внимание на последователността във възпитанието на детето, както и неговият етнически произход, религия, култура и език. Според него в случаите на дългосрочно настаняване на дете, органите трябва винаги да разгледат възможността за настаняване при роднини и членовете на семейството, дори и те да живеят в друга държава. Трябва да се гарантира, че родителите и роднините на детето могат, независимо от местопребиваването си, да имат редовни лични отношения с него.

Равното третиране на страните в производствата, както при развод, така и при отнемане на родителската отговорност е друг акцент от доклада на Европейския парламент. При международните двойки винаги едната страна ще бъде в неизгодна позиция от гледна точка на съдебни производства пред чужд съд, в чужда държава, на чужд език, с чужди обичаи и т. н. За това всяка от страните в делото по развод, връщане на дете, или отнемане на родителската отговорност трябва да бъде информирана в пълна степен и своевременно за всички предприети мерки на език, който разбира напълно. Тези разпоредби са от изключителна важност, тъй като процедурите за отнемане на родителската отговорност се следват логично от процедурите за осиновяване. Това би помогнало да не се стига до случи на отнемането на родителските права без съгласието на родителите, както се случва често във Великобритания.

В заключение българският евродепутат заяви: „Считам, че регламентът Брюксел 2а трябва да гарантира запазването на пълен суверенитет на държавите по отношение на националното материално право в сферата на родителската отговорност и да не налага чужди за дадената държава членка правоотношения в тази област!“

Европейският парламент има само консултативна роля по тези въпроси. Държавите членки са тези, които предстои да решат какво от предложенията на евродепутатите да бъде взето предвид при приемането на окончателния текст на регламента. Тук важна роля ще има българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което, в областта на правосъдието, поставя регламента Брюксел 2а като основен приоритет.