Член на Европейския парламент

Повече гъвкавост в сроковете при произнасянето на националните парламенти относто еврозаконодателството

Правото на националните парламенти за контрол върху прилагането на принципа на субсидиарност за новите законодателни предложения води до подобрение на отношенията им с институциите на Европейския съюз. Тази позиция евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев изрази по време на дебат в правната комисия на Европейския парламент за годишните доклади на Европейската комисия относно субсидиарността и пропорционалността за

2015 и 2016 г.

Като наблюдаващ докладчик от страна на Европейската народна партия българският евродепутат призова своите колеги да се обърне по-специално внимание на „предложенията за повече гъвкавост в 8-седмичния срок, в

който националните парламенти прилагат наблюдение по отношение на спазването на принципа на субсидиарност“.

„Важно е да имаме качествено и ефикасно законодателство относно въпросите, по които Европейският съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност. Трябва Европа да бъде силна и да реагира

там, където е нужно“, обяви Емил Радев. Той обърна внимание и на решението на Европейския парламент да не взема участие в специално създадената от Европейската комисия работна група, посветена на субсидиарността и пропорционалността.

В доклада на Европейския парламент се приветства нарастващият интерес на различните действащи лица към европейската политика. През 2014 г. новите механизми, създадени чрез REFIT, са дали възможност за по-голямо участие на националните парламенти в законодателния процес. Подчертава се, че Комисията продължава да прилага своята програма за по-добро регулиране и че за разлика от последния годишен доклад за 2014 г. резултатите от тези ангажименти са видими. Обръща се внимание на факта, че тези принципи могат да бъдат нарушени, с което да послужат на евроскептични цели, като се подчертава, че институциите на ЕС трябва да бъдат бдителни, за да се избегне този риск и да му се противодейства.