Член на Европейския парламент

Премахването на геоблокирането ще засили трансграничната онлайн търговия

Европейският парламент прие днес с голямо мнозинство окончателния текст на регламента, с който се премахва блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация, които са създадени въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

„С премахването на този принцип, ще се разшири свободата на електронната търговия и европейските граждани ще получат по-добър достъп до уебсайтове за електронни продажби“, коментира българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ.

Търговците вече няма да имат право да блокират или ограничават достъпа до своя онлайн интерфейс от страна на клиентите по причини, свързани с тяхното гражданство или място на пребиваване. При пазаруването онлайн до сега повечето търговци пренасочваха потребителите към своята местна страница или таксуваха такава сума, която многократно може да надхвърли стойността на купувания продукт. По този начин определени търговци изкуствено сегментираха вътрешния пазар и възпрепятстваха свободното движение на стоки и услуги, като така ограничаваха правата на клиентите и не им позволяваха да се ползват от по-голям избор и оптимални условия.

Имайки предвид, че днес едва 15 % от европейците пазаруват онлайн от установени в други държави магазини, прекратяването на географското блокиране ще допринесе за развитието на единия пазар и ще премахне важни пречки пред търговията.

За момента услугите, свързани със защитено с авторско право съдържание или произведения в нематериална форма са изключени от приложното поле на регламента. „Надявам се след две години, когато се направи преглед на прилагането на регламента да бъдат включени и тези услуги. Така ще можем да допринесем за премахване на оставащите пречки пред свободното движение на стоки и услуги и максималното развитие на вътрешния пазар“, добавя в заключение Емил Радев.