Член на Европейския парламент

Необходим е Европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона

По време на вечерното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент в Страсбург първият заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс обсъди с евродепутатите състоянието на демокрацията и върховенството на закона в Европейския съюз, вкл. ситуацията в Полша, Унгария, Малта и убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куцяк.

По време на обсъждането, българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев призова за пореден път Европейската комисия да излезе с предложение за общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, за което Европейският парламент настоя още преди две години в своя резолюция. Той подчерта, че критериите за оценка следва да бъдат обективни и да се прилагат спрямо всички държави-членки еднакво, без политически пристрастия. Емил Радев настоя още сега съществуващи инструменти като Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, докладът на Европейската комисия за състоянието на корупцията, информационното табло и др. да бъдат заменени с единния механизъм.

Франс Тимерманс не се нае да даде конкретна дата за публикуването на законодателно предложение за такъв механизъм, но подчерта, че той би подсилил аргументите на Европейската комисия за защита на демокрацията и върховенството на закона в ЕС. В този контекст, първият зам.-председател на ЕК посочи, че във всички държави-членки съществуват проблеми, вкл. с организираната престъпност. По отношение на възможното обвързване на бюджетните правила за следващия програмен период със спазването на демокрацията и върховенството на закона, Тимерманс заяви, че са необходими пропорционални мерки, а възможното спиране на всички европейски средства не е такава мярка.