Член на Европейския парламент

Много често европейското законодателство се сочи с пръст без да има основание за това

Това заяви първият заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс в отговор на въпрос на българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, по време на дебат в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. 

 

Емил Радев, приветства действията на Европейската комисия в последните години, която предприе множество стъпки за постигане на по-добри резултати в процеса на създаване на законодателство и политики. Една от тези стъпки във връзка с преоценката на законодателството е именно създадената работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да „правим по-малко, но по-ефективно“.

 

„Сигурен съм, че по този начин законодателният процес ще стане по-достъпен и ще отбелязва в по-голяма степен мненията на хората, засегнати от тях“, заяви той пред своите колеги в правната комисия.

 

Българският евродепутат се поинтересува от конкретните действия на работната група за пропорционалността и субсидиарността, относно решаването на проблемите, свързани с прилагането на двата принципа.

 

Първият заместник председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс, който председателства работната група заяви, че работата й e насочена, така че да подобри процедурите, те да станат по-ефективни и да са по-полезни на европейските граждани.

           

Европейският парламент взе решение да не бъде представляван в тази  работна група. На последното пленарно заседание беше приет доклада на Европейския парламент относно Годишния доклад на ЕК за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност за 2015 и 2016г.