Член на Европейския парламент

Нужна е ефективна борба срещу измамите с европейски средства

По време на пленарното заседание на Европейския парламент в Брюксел бе проведен дебат относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, участие в който взе българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев. Емил Радев определи ежегодната оценка на изразходването на европейските средства като изключително важна, защото тя допринася към анализа на ефективността на финансирането. Той приветства спада на грешките и измамите с европейски средства. „Повече пари достигат до тези, които наистина имат нужда от тях, а именно европейските граждани.“, заяви Радев.

Българският представител не пропусна да отбележи, че са необходими още усилия за намаляване на грешките и измамите, защото „всеки евроцент, изразходван не по предназначение, е в ущърб на гражданите.“ Поради тази причина евродепутатът приветства създаването на Европейската прокуратура, приемането на директивата за борба срещу измамите с европейски средства, както и по-общата директива за борба срещу изпирането на пари. Според него, тези мерки ще дадат допълнителни инструменти на държавите-членки за борба срещу всякакви финансови измами. „Ефективното прилагане на законодателството на практика е ключово в това отношение и се надявам то да бъде приведено в националното законодателство колкото се може по-скоро!“, заяви в заключение Емил Радев.