Член на Европейския парламент

По-добър достъп на правоохранителните органи до финансова информация за намаляване на престъпността

След четвърти, извънреден, кръг на преговори, във вторник рано сутринта българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев постигна споразумение с румънското председателство и Европейската комисия, даващо по-добър достъп на правоохранителните органи до финансова информация с цел борба срещу сериозната престъпност. По-конкретно, Емил Радев, в качеството му на главен преговарящ за Европейския парламент по директива за финансовата информация, договори достъп на правоохранителните органи до информация за банковите сметки за целите на превенция, разследване и наказателно преследване на сериозни престъпления.

 

Също така, ще бъде подобрен обменът на финансова информация между звената за финансова информация с разследващите органи чрез внедряването на задължение за сътрудничество, но без да се нарушава независимостта на отделните институции и правото им на обоснован отказ. Разследващите органи ще имат задължение да предоставят разследваща информация на звената за финансово разузнаване, но без това до доведе до разкриване на следствена тайна.  Подобрява се и сътрудничеството с Европол.

 

Изключително важно е и нововъдението, извоювано от Емил Радев, за обмен на финансова информация между звената за финансово разузнаване в Европейския съюз за целите на разследване на тероризъм и организирана престъпност, свързана с тероризъм. Досега в европейското законодателство бе постановено, че сътрудничество между звената за финансово разузнаване е единствено в рамките на борбата срещу изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризъм. В следствие на новите правила, обаче, ще се разширят случаите, в които звената могат да обменят информация, така че да включват тероризъм като цяло и свързаната организирана престъпност.

 

Емил Радев коментира след приключване на преговорите, че с новите правила е предприета важна стъпка в борбата срещу тероризма и сериозната престъпност. „Знаем, че навременната информация за парични преводи е ключова в справянето с организираната престъпност, защото следвайки парите, можем много по-лесно да достигнем до извършителите на престъпления.“, заяви Емил Радев.

 

Постигнатото споразумение ще бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета до края на мандата на сегашния Парламент и новите правила ще влязат в сила след две години.