Член на Европейския парламент

България може да разчита на помощ от ЕК при нова бежанска вълна

Европейската комисия (ЕК) е запозната с увеличаващия се брой кандидати за международна закрила в България, като за периода януари-септември 2014 г. те са 6 776 лица. Поради това, ЕК оказва съдействие на българските органи за предоставяне на убежище, както и за подобряване условията на живот на лицата, търсещи или ползващи се с международна закрила. Заедно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, ЕК работи в тясно сътрудничество с българските власти за подобряване на състоянието на българската система за предоставяне на убежище, особено с оглед на постоянния натиск по границите. Това се посочва в официален отговор на ЕК до българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на негов въпрос за готовността на България за посрещане на нова бежанска вълна, както и за оценката на европейската институция относно необходимостта от допълнителна техническа и финансова помощ за България.

В отговора си ЕК отбелязва, че през 2013 г. е предоставила 5,6 милиона евро за България за увеличаване и подобряване на възможностите за прием и осигуряване на препитание (създадени са повече от 4 000 нови приемни места), медицинска, психологическа и правна помощ, както и за увеличаване на административния капацитет. "Ако България се изправи пред нова спешна ситуация, тя има възможност да поиска спешна помощ по линия на фонда "Убежище, миграция и интеграция", се отбелязва още в отговора на ЕК.

В заключение, ЕК отбелязва, че криза във функционирането на системата за убежище на дадена държава-членка може да подкопае правилното функциониране на цялата дъблинска система. В тази връзка задействането на механизма по член 33 от регламента „Дъблин III“  по отношение на България е възможност, която Комисията може да реши да използва при подходящи обстоятелства.

Според българския евродепутат от ГЕРБ Емил Радев, отговорът на Европейската комисия показва, че България може да разчита на европейските партньори за справяне с бежанската вълна. "Имайки предвид продължаващата война в Сирия и Ирак, България трябва да е готова да посрещне нови бежанци, но това е споделена отговорност между държавите-членки и Европейската комисия е готова да ни предостави допълнителна подкрепа в случай на нужда", коментира българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев.