Член на Европейския парламент

Държавите членки умишлено бавят транспонирането на европейските директиви

Държавите-членки на ЕС умишлено бавят транспонирането на европейските директиви. Това стана ясно по време на представяне на проучването "Предстоящи въпроси на правото на ЕС", което се организира от правната комисия на Европейския парламент в Брюксел. Представители на Академията за европейско право, на Европейския съд в Люксембург, на Университета „Еразъм“ в Ротердам и други водещи специалисти в областта на правната мисъл, обсъдиха важни теми като прилагането на европейското право като национално право, мониторинга на правилното му прилагане и особеностите на европейското международно частно право. Участие във форума взе и българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е член на Комисията по правни въпроси.

По време на форума беше обърнато внимание на важни въпроси като използването на преюдициалното запитване като представителят на Съда сподели, че 2/3 от висящите в момента дела са преюдициални въпроси, от които 22% са постъпили от немските съдилища. Новоприетите през 2004 г. 10 държави-членки имат 15%, а България има едва 2.22 %. В качеството си на член на комисията по правни въпроси, българският евродепутат Емил Радев коментира, че българските граждани  и съдилища трябва да се възползват повече от възможностите, които  им предоставя европейското право.

Относно мониторинга и прилагането на правото на Европейския съюз, изследването посочва, че държавите-членки имат тенденция да бавят транспонирането на европейските актове. През 2012 г. е имало процедури за забавяне на транспонирането на определени директиви срещу 2/3 от държавите членки. Това от своя страна ограничава възможността за гражданите да се възползват от правата, които европейското право им предоставя. В тази връзка, когато е необходимо да се постигне бърз ефект експертите препоръчват Европейската комисия да използва инструмента на регламентите, които имат директен ефект.

"България не нарушава повече от другите държави-членки европейските директиви. Това разбира се не трябва да ни успокоява. Ние трябва да спазваме стриктно европейското законодателство, за да не бъде използвано това като повод да се уронва престижа на нашата страна", заяви в заключение Емил Радев от ГЕРБ.