Член на Европейския парламент

Необходимо е повече доверие между държавите-членки в съдебното сътрудничество

Необходимо е повече доверие между институциите на държавите-членки на Европейския съюз, особено между правосъдните системи и тяхната независимост. Това заяви в отговор на въпроса на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, кандидатът за европейски комисар по правосъдието, потребителите и равенството на половете Вера Юрова от Чехия по време на изслушването й пред четири парламентарни комисии в Брюксел. Емил Радев беше единствения български евродепутат, който участва в изслушването на Юрова в Европарламента. Емил Радев зададе към кандидата за еврокомисар въпроса „Как да засилим доверието между държавите-членки при признаването и изпълнението на съдебните решения?“. Като член на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, Емил Радев обърна внимание на факта, че именно липсата на доверие между държавите-членки е най-важният от трите приоритета посочени в Програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. В тази връзка, какви бъдещи стъпки смята да предприеме като еврокомисар за бързото и ефективно изпълнение на съдебните решения и необходимо ли е създаването на нови правни инструменти или е по-добре да се използват наличните, попита още българският евродепутат от ГЕРБ.

Според Вера Юрова, това ще стане ако се познават по-добре различните правни системи и в тази връзка положително въздействие ще окажат комуникацията и сътрудничеството по правните въпроси, както и съдебното обучение. Юрова изрази и готовност да предприеме допълнителни законодателни мерки, които да спомогнат за постигането на поставените цели.

След отговора на кандидатката, Емил Радев от ГЕРБ коментира, че много често ставаме свидетели как гражданите, практикуващите юристи и съдиите не вярват напълно в съдебните решения, издадени в друга държава-членка. „Признаването и изпълнението на такива решения все още е слабо място за развитието на истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие", каза още българският евродепутат Емил Радев.