Член на Европейския парламент

Нужна е повече яснота за уреждането на имуществения режим при съпрузите и регистрираните партньорства

Понастоящем за международните двойки е много трудно да разберат кои са компетентните съдилища и кое е приложимото право към личното им положение и имуществото им. Правилата се различават значително в различните държави и понякога водят до конфликтни ситуации. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на заседание на Правната комисия в Европейския парламент, на което бяха обсъдени уреждането на имуществения режим при съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства.

С развитието на свободното движение на хора в Европейския съюз все по-голям става броят на европейците, живеещи  в транснационални двойки. В Европа има около 16 милиона международни двойки, които са женени или живеят в регистрирано партньорство. Бракът или партньорството на поне 650 000 от тях се разпадат всяка година. Засегнатите от делби на общо имущество международни двойки са изправени пред сложни въпроси, по-специално по отношение на приложимото право, избора на съд, признаването и изпълнението на съдебни решения.

"Надявам се Съветът да обърне внимание на гласуваната от Европейския парламент през 2013 г. позиция и да се съобрази с нейните препоръки, най-вече що се отнася до регулаторната сигурност и яснота и съгласуваността с други актове на Съюза, по-специално с Регламента относно наследяването, както и с Регламент Брюксел I." призова пред европейските депутати Емил Радев от ГЕРБ. Особено внимание трябва да се обърне на правото на държавите-членки, в които институтът на регистрираното партньорство не съществува. Те трябва да признават само решението, свързано с имуществените последици на регистрирано партньорство, но не и признаването на самото партньорството в основата на имуществените последици, довели до това решение. "Трябва ясно да бъде заявено, че тези държави-членки не трябва да са задължени от регламента да създават такъв институт", категоричен беше Емил Радев.

Правните разлики между 28-те държави-членки създават предпоставки за търсенето на тъй наречения forum shopping най-благоприятната правна система или надпревара в избора на съд. Българският евродепутат Емил Радев подчерта, че не трябва да позволяваме европейските граждани да се изправят пред правната несигурност и да понасят съпътстващите разходи, когато делят имуществото си в случай на развод, раздяла или смърт.