Член на Европейския парламент

Нова форма на европейско ЕООД ще улесни достъпа на малки и средни предприятия до общия пазар

Различията в националните законодателства, в частност разликите в дружественото право, липсата на доверие в чуждестранните дружества сред клиентите и бизнес партньорите са само част от причините, които ограничават броя на малките и средни предприятия инвестиращи в чужбина. Това коментираха членовете на комисията по  Правни въпроси на Европейския парламент в Брюксел.

"Вярвам, че опростената процедура по учредяването, гъвкавостта и достъпността на новата дружествена форма ще предизвикат засилен интерес от страна на бъдещите учредители и ще доведат до намаляване на административната тежест при развиването на стопанска дейност в Европейския съюз" заяви българският евродепутат Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП.

Според проекта на законодателния акт се предвижда държавите-членки да предложат процедура за онлайн регистрация, без да се налага физическо присъствие на съответния учредител пред органите по регистрация. Държавата-членка трябва да завърши регистрацията в рамките на три работни дни. Дружественият капитал е едно евро, а седалището, както и централното управление или основното място на дейност трябва да бъдат в Европейския съюз.

"Трябва да сме много внимателни,  що се касае до онлайн регистрацията на дружествата. Тази процедура, трябва да бъде добре контролирана от една страна заради гарантирането на защитата на личните данни и от друга страна за предотвратяването на риска от измами. Липсата на трансграничен елемент при създаването на дружеството също може да доведе до объркване сред гражданите, тъй като ще доведе до въвеждането на втора нова успоредна на националната дружествена форма уреждаща статута на едноличните дружества с ограничена отговорност", добави в заключение Емил Радев.