Член на Европейския парламент

Необходимо е повече доверие между съдебните системи на Европейския съюз

Как един съдия в държава-членка ще може да разчита, че гражданскопроцесуалните права на страните са защитени при съдебни производства в другите държави-членки, особено по въпроси, отнасящи се до връчването на документи, събирането на доказателства и най-добра защита на детето при семейни производства. Този въпрос отправи българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев към европейския комисар по правосъдие Вера Юрова по време на заседанието на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

Въпросът на българският евродепутат беше отправен във връзка с влизането в сила от  10.01.2015 г. на нови правила, според които съдебните решения по граждански и търговски дела ще се признават и изпълняват автоматично в целия ЕС. По този начин се премахва тромавото произодство по „екзекватура“. Тази процедура обикновено струва между 2 000 – 3 000 евро в зависимост от държавата-членка, но може да достигне 12 700 евро, ако се включат разноските за адвокатски възнаграждения, превод и съдебните разноски.

"Един от основните аспекти за успешното прилагане на този регламент е взаимното доверие между съдебните системи на държавите-членки", отбеляза Емил Радев. Той призова за прилагането на минимални процесуални стандарти, които да подобрят доверието в съдебните органи и да улеснят прилагането на регламента.

"Изпълнението на Брюксел I е изключително важно, защото дава правна сигурност в областта на съдебната юрисдикция. Чрез успешното прилагане на регламента, ние ще постигнем изграждането на това доверие", заяви в отговор европейският комисар по правосъдие. Вера Юрова добави, че напълно е съгласна, че минималните процесуални стандарти са абсолютно необходими, най-вече за да се гарантират правата на децата.

"Ние трябва да подкрепим нашите съдебни системи, те трябва да работят заедно. Само така ще допринесат за по-голяма правна сигурност в правораздаването", коментира в отговор Емил Радев от ГЕРБ.