Член на Европейския парламент

Евродепутати подкрепят усилията, предприети от Узбекистан, за постигане на по-голямо равенство между мъжете и жените

Г-жа Мария Габриел и г-н Емил Радев, евродепутати от групата на ЕНП/ГЕРБ, откриха в Европейския парламент в Брюксел изложба, посветена на модерните узбекски жени и тяхната роля в социално-икономическото развитие на Узбекистан.

Събитието бе организирано от Мария Габриел, заместник-председател на групата на ЕНП, и Емил Радев, член на делегацията за връзки с Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, заедно с посолството на Узбекистан към ЕС. Изложбата, която включва снимки, представящи ежедневието на узбекските жени във всички сфери на обществото, ще остане в Европейския парламент цяла седмица.

Посланици, членове на Европейския парламент и приятели на Узбекистан присъстваха на официалното откриване. В своята приветствена реч г-жа Габриел заяви, че "изложбата е знак за все по-близкото сътрудничество между Узбекистан и Европейския парламент". Заместник-председателят на групата на ЕНП подчерта, че "е изключително важно да се насърчава участието на жените в пазара на труда, с равни възможности от гледна точка на заплащането и заеманите позиции". За да бъде постигнато това "ние се нуждаем от мъже, ангажирани като партньори в постигането на повече права и равенство за жените", заключи тя.

Г-н Радев приветства сърдечно всички присъстващи на събитието и като член на делегацията за връзка с Узбекистан сподели, че "държавата е важен партньор на ЕС и усилията ни са насочени основно към насърчаване на устойчивото икономическо развитие, повишаване стандарта на живот и засилване на регионалното сътрудничество в държавите от Централна Азия и с ЕС". Г-н Радев също подчерта ролята на жените в развитието на Узбекистан, тъй като през последното десетилетие те "започнаха да играят важна роля, увеличавайки своето влияние в политическия и икономически живот на държавата".

Накрая посланикът на Узбекистан, г-н Норов, изрази своята благодарност към г-жа Габриел и г-н Радев за тяхната подкрепа при организацията на събитието. Посланикът изброи основните постижения в посока постигането на по-голямо равенство между мъжете и жените в своята държава и заяви, че жените трябва да "станат активни участници в политическите, социално-икономическите и демократични реформи в Узбекистан".

Приветствията бяха последвани от коктейл с узбекска кухня. В края на откриването двамата евродепутати благодариха на посолството на Узбекистан за инициативата, която проправя път към по-голямото равенство между мъжете и жените в Узбекистан и поканиха всички присъстващи да се насладят на изложбата.