Член на Европейския парламент

Мирът в Ирак неминуемо минава през мир в Сирия

"Случващото се в Ирак показва, че никой конфликт не е капсулиран в границите на една държава. Поради това призовавам ЕС, в тясно сътрудничество с международната общност и особено арабските държави, да работи активно за прекратяване насилието в Сирия.", такова заключение направи евродепутатът Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) в писмена позиция относно ситуацията в Ирак.

Той отбеляза положителните тенденции в Ирак от последните години: "През последните пет години Ирак сякаш излизаше от спиралата на насилие и нестабилност и се бе насочил към крехка, но прохождаща демокрация." Но според него, "продължаваща война в Сирия, бедността и съществуващото религиозно и етническо разделение в иракското общество доведоха много бързо до нова гражданска война."

Като възможни стъпки за прекратяване на конфликта в Ирак, Емил Радев посочи още продължаване европейската подкрепа за иракските сили за сигурност с цел гарантиране стабилността в страната, като и необходимостта иракското правителство да обедини различните етнически и религиозни обществени групи.

"Не твърдя, че това са лесно-постижими цели, но тяхното постигане е необходимо, за да не изпадне Ирак в постоянен хаос и най-вече за да не бъде откраднато бъдещето на поколения иракчани.", заключи Радев.