Член на Европейския парламент

Необходимо е тясно сътрудничество между правораздавателните в ЕС за ефективна борба с организираната престъпност и корупцията

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев определи организираната престъпност и корупцията като глобални престъпления, които изискват борбата срещу тях да бъде базирана на тясно сътрудничество между правораздавателните органи на европейско и международно ниво. "Само по този начин ще бъде ограничен техният трансграничен характер и ще бъде доказано, че не съществува стабилна и правова държава, където техните извършители могат да се укрият“. Това посочва във своя писмена позиция българският евродепутат относно борбата с организираната престъпност и корупцията. Радев формулира три основни сфери, върху които трябва да се съсредоточи вниманието на Европейския съюз.

На първо място, според Емил Радев, е необходимо създаването на Европейска прокуратура, която да се бори с измамите с европейски средства. Европейските фондове не са предвидени да финансират престъпни дейности, а да гарантират благополучието на европейските граждани, коментира той. Като друга мярка за по-ефективна борба с организираната престъпност и корупцията, българският евродепутат  Емил Радев определя засиленото полицейско сътрудничество чрез повече съвместни екипи, трансгранични операции и по-навременен обмен на данни, тъй като според него няма държава, която да може да се справи сама с тежката престъпност. Не на последно място, Емил Радев настоява за по-строг контрол върху финансовите потоци, свързани с престъпни дейности. Като докладчик на ЕНП по Регламента за финансовите транзакции, той приветства постигнатото споразумение между Европейския парламент и Съвета относно тази тема и директивата за борба с прането на пари. Българският евродепутат от ГЕРБ настоя и за бързото прилагане на новото европейско законодателство в държавите-членки на ЕС.