Член на Европейския парламент

Мониторинговия доклад на ЕК за България трябва да отпадне

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев отново призова за отпадане на мониторинговия доклад на Европейската комисия (ЕК) за България. Това се случи по време на разискванията за върховенството на закона и основните права в рамките на ЕС, провели се по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

"Само преди две седмици ЕК прие своя 13-ти доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. За пореден път България и Румъния са сочени с пръст за проблеми с организираната престъпност и корупцията. Но такива проблеми не се наблюдават само при нас, те съществуват и в другите държави-членки", коментира евродепутатът. По думите на Радев, примери за подобни проблеми могат да бъдат намерени в доклада на ЕК от февруари 2014 г. за състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз (ЕС). Според него публикуването на такива доклади е полезно и би показало цялостната картина в ЕС, като по този начин ще се избегне фокуса само върху определени държави. Друг пример в тази насока е и предложението за общоевропейски механизъм за върховенството на закона, който да следи за спазването на върховенството на закона и да прави препоръки към държавите-членки. През декември 2014 г. този механизъм бе заменен от диалог, който ще се осъществява веднъж годишно и се основава на принципа на обективността, недискриминацията и равното третиране на всички държави-членки.

"Вярвам, че тези два инструмента биха могли да заменят механизма за сътрудничество и проверка спрямо България, който отдавна е доказал своята неефективност и създава единствено предпоставки за прилагането на двоен стандарт спрямо държави като България по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията. В този контекст е крайно време Механизмът за сътрудничество и проверка за България да бъде премахнат", апелира представителят на ГЕРБ в Европарламента.

Той коментира още, че България е показала, че е готова да се присъедини към Шенген и това многократно е било признавано и от ЕК, и от Европейския парламент. "Осъждам опитите на някои държави-членки по чисто вътрешнополитически причини да обвързват Механизма за сътрудничество и проверка с присъединяването на държавата към Шенген", призова още българският евродепутат Емил Радев.